Printplaten lay-out aanleveren


De lay-outs voor, door PSD te fabriceren printen kunnen als volgt aangeleverd worden:

Van proto-type tot kleine series (alleen van toepassing op enkel- en dubbelzijdige niet doorgemetaliseerde printen)

Wit papier
Een voorbeeld hoe een tekening aan te leveren Hier kunt U volstaan met de aanlevering van een lay-outtekening op wit papier. De lay-out dient positief te zijn, wat betekent dat de uiteindelijke kopersporen goed zwart moeten zijn op een witte achtergrond. Het contrast tussen wit en zwart dient zo hoog mogelijk te zijn. De tekening hoeft niet op ware grootte aangeleverd te worden. Vergrotingen hebben zelfs de voorkeur, aangezien de uiteindelijke scherpte groter wordt door de fotografische verkleining. Om te voorkomen dat de printen niet geleverd worden zoals U ze bedoelt had, dient U duidelijk de schaal van de tekening of de werkelijke maten en de koperzijde aan te geven. Ook het plaatsen van tekst, b.v. naam of printnummer, welke leesbaar op de koperzijde moet komen, voorkomt afdrukken in spiegelbeeld.

Boeken en tijdschriften
Bij print lay-outs uit boeken of tijdschriften gaat de voorkeur uit naar aanlevering van het complete boek of tijdschrift, boven fotokopi´┐Żn. Dit in verband met het meestal ontoerijkende contrast van fotokopi´┐Żn en de slechte maatvastheid.

Calqueerpapier
Calcueerpapier om direct te gebruiken als werkfilm verdient niet de voorkeur, omdat door de grijze kleur van het papier al gauw het contrast van het geheel te laag wordt. Tevens is calcueerpapier, bij langdurig gebruik voor belichting, niet maatvast. Dit verhoogt tevens de kans bij het gebruik van afwrijfsymbolen, op haarscheurtjes in de uiteindelijke printsporen.

Film
Als film komen in aanmerking repro- of diazofilm, met een zo hoog mogelijke UV-densiteit. Films welke gecopieerd zijn (Bijv. overheadfilms) hebben meestal een ontoerijkende zwarting en zijn daardoor niet bruikbaar. Bij grotere aantallen geniet diazofilm de voorkeur boven reprofilm i.v.m. de krasbestendigheid en vormvastheid.
Films met op de emulsiezijde het spiegelbeeld van de koperzijde zijn direct bruikbaar voor de fabricage van enkele stuks printplaat (Mits op ware grootte). Zo niet wordt er door ons een omkeerfilm gemaakt.

HPGL plotfiles
Bij gebruik van Autocad, gelieve geen gebruik te maken van speciale opties op sporen.
Indien printen, welke als bovenstaand zijn aangeleverd, voorzien moeten worden van soldeermasker en/of componentenafdruk, dienen hier aparte tekeningen of files van te worden aangeleverd.

Boormaten
Ten behoeve van de boringen dient op een kopie van de lay-out met behulp van b.v. kleuren of tekst de verschillende boormaten aangegeven te worden.

Alhoewel PSD de aangeleverde tekeningen of films zo goed mogelijk controleerd, is zij niet aansprakelijk voor fouten welke afkomstig zijn van de door de klant aangeleverde orginelen.

Van proto-type tot grote series en voor doorgemetaliseerde en multi-layer printen.

Lay-out ontwerpfiles
Aanlevering van op computer ontworpen lay-outs dienen als volgt te geschieden:

Layo1 (Dos Versie)
De voorkeur gaat uit naar:
De werkfiles met de extensie: 'CNF' en 'PLY'
Files met de extensie 'BLK' zijn NIET bruikbaar.
Indien werkfiles niet voorhanden:
Gerber 2.3 of 2.4 Inch en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile

Layo1 (Windows versie)
De voorkeur gaat uit naar:
De werkfiles met de extensie: 'PCB'
Indien werkfiles niet voorhanden:
Gerber 2.3 of 2.4 Inch en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile

Ultiboard
De voorkeur gaat uit naar:
De werkfile met de extensie: 'IPF'
De werkfile met de extensie: 'DDF' (4.8 format)
Gebruik bij versie 5.3 en later de export functie!
Indien werkfiles niet voorhanden:
Gerber 2.3 of 2.4 Inch en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile

Ultiboard (Windows versie)
De output files van de Windows "Electronics Workbench" versie
met de extensie: 'EWPRJ' geven zowel bij de werkfiles als de
gerber-files de nodige problemen, vooral als er gebruik is
gemaakt van aardvlakken in het ontwerp.
Aanlevering van files uit dit programma dienen eerst aangeleverd
te worden ter controle alvorens wij hiervoor een prijs offreren.

Protel (Dos Versie)
De voorkeur gaat uit naar:
De werkfile met de extensie: 'PCB'
Indien werkfiles niet voorhanden:
(X-)Gerber 2.3 of 2.4 Inch (RS274-X) en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile. (X-)Gerber vanaf versie '96

Protel (Windows Versie t/m 99SE)
De voorkeur gaat uit naar:
De werkfile met de extensie: 'PCB'
(zowel PCB 3.0 als PCB 4.0 format)
Indien werkfiles niet voorhanden:
(X-)Gerber 2.3 of 2.4 Inch (RS274-X) en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile. (X-)Gerber vanaf versie '96

Protel (Windows Versie 2004)
De voorkeur gaat uit naar:
De werkfile met de extensie: 'PCBDOC'
Indien werkfiles niet voorhanden:
(X-)Gerber 2.3 of 2.4 Inch (RS274-X) en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile.

Eagle
De voorkeur gaat uit naar:
De werkfile met de extensie: 'BRD'
Versies tot 2.6 voorzien van een "layer description".
Indien werkfiles niet voorhanden:
(X-)Gerber 2.3 of 2.4 Inch (RS274-X) en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile. (X-)Gerber vanaf versie 3.5

Tango
De werkfiles zijn niet bruikbaar, dus aan te leveren:
(X-)Gerber 2.3 of 2.4 Inch (RS274-X) en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile.

Orcad
De werkfiles zijn niet bruikbaar, dus aan te leveren:
Gerber 2.3 of 2.4 Inch (RS274-X) en
Excellon 2.3 of 2.4 Inch of Excellon 3.2 of 3.3 metrisch
Geen Sieb&Meyer boorfile.

Barco (Unix)
De bestanden met de extensie 'DPF'.

Files met de extensie 'BMP', 'PDF', 'EPS', 'PS' of andere niet genoemde files zijn NIET bruikbaar voor het fabriceren van printplaten.

Algemeen aanlevering digitaal
Indien U diskettes toelevert verzoeken wij u om op de sticker die op de diskette zit, te vermelden wat voor soort files erop staan, zodat men bij ons niet onnodig hoeft te experimenteren. Tevens ontvangen wij gaarne een papieruitdraai met daarop een afdruk van de lay-out(s) welke als file op de diskette staat.

U kunt de diskette opsturen of bij ons afgeven. Het is ook mogelijk - indien ze niet te groot zijn - om de files via e-mail te verzenden. Indien u hiervoor kiest gelieve de files ingepakt als .zip file te verzenden om problemen met de orginele file te voorkomen.
Self Extracting Zip files of andere files met de extentie .exe worden geweigerd.

Over het verzenden en/of afleveren van de diskettes/files kunt u hier meer lezen.

[Home] [Terug naar boven] [Informatie] [Offerte aanvraag]