Frontplaten lay-out aanleveren


De tekeningen voor, door PSD te fabriceren fronten kunnen als volgt aangeleverd worden:

Van proto-type tot kleine series

Wit papier
Hier kunt U volstaan met de aanlevering van een tekening op wit papier. De tekening dient positief te zijn, wat betekent dat de uiteindelijke tekst of tekeningen zwart dienen te zijn op een witte achtergrond. Het contrast tussen wit en zwart dient zo hoog mogelijk te zijn. De tekening hoeft niet op ware grootte aangeleverd te worden. Vergrotingen hebben zelfs de voorkeur, aangezien de uiteindelijke scherpte groter wordt door de fotografische verkleining. Om te voorkomen dat de fronten niet geleverd worden zoals U ze bedoelt had, dient U duidelijk de schaal van de tekening of de werkelijke maten aan te geven.

Boeken en tijdschriften
Bij front tekeningen uit boeken of tijdschriften gaat de voorkeur uit naar aanlevering van het complete boek of tijdschrift, boven fotokopi�n. Dit in verband met het meestal ontoerijkende contrast van fotokopi�n en de slechte maatvastheid.

Calqueerpapier
Calcueerpapier om direct te gebruiken als werkfilm verdient niet de voorkeur, omdat door de grijze kleur van het papier al gauw het contrast van het geheel te laag wordt. Tevens is calcueerpapier, bij langdurig gebruik voor belichting, niet maatvast. Dit verhoogt tevens de kans bij het gebruik van afwrijfsymbolen, op haarscheurtjes in de uiteindelijke belijning.

Film
Als film komen in aanmerking repro- of diazofilm, met een zo hoog mogelijke UV-densiteit. Films welke gecopieerd zijn (Bijv. overheadfilms) hebben meestal een ontoerijkende zwarting en zijn daardoor niet bruikbaar. Bij grotere aantallen geniet diazofilm de voorkeur boven reprofilm i.v.m. de krasbestendigheid en vormvastheid.
Films met op de emulsiezijde het spiegelbeeld van de fronttekst zijn direct bruikbaar voor de fabricage van enkele stuks frontplaat (Mits op ware grootte). Zo niet wordt er door ons een omkeerfilm gemaakt.

Fronten met meerdere kleuren
Fronten met opdruk in meerdere kleuren stellen de volgende eisen. Indien de vlakken met verschillende kleuren onderling ongeveer 2cm of meer uit elkander liggen, kan volstaan worden met een tekening of film, met als bijlage een tekening met de verschillende kleuraanduidingen. Indien de verschillende kleuren minder dan 2cm van elkander verwijderd zijn, of zelfs door elkander heen lopen, dient van elke kleur een apparte tekening of film aangeleverd te worden. Buiten het front dienen op de tekening of film kruizen aangebracht te worden voor het bij de fabricage van de fronten, uitlijnen van de verschillende kleuren ten opzichte van elkaar.

Cad-Cam ontwerpen
Indien u uw ontwerp cq. werktekening op diskette wenst aan te leveren, volgt hieronder een overzicht van de vormen die voor ons bruikbaar zijn.

A) Apple Macintosh Adobe Illustrator 3.1 files, X-Press 3.1 files, eventueel ondersteunende files die benodigd zijn voor het uitdraaien (o.a. scans, pixel files etc.).

B) CorelDraw files weggeschreven als Adobe Illustrator 3.1
Gaarne dit soort files op 2 manieren wegschrijven, te weten:
1) teksten als curves
2) teksten als fonts (Gelieve fonts mee te leveren)
Er staan dan dus altijd 2 uit CorelDraw ge�xporteerde files op diskette!

C) EPS files mits kleiner dan A-4 formaat.
Nadeel van EPS files is dat dit soort files niet in ons computersysteem gemanipuleerd kunnen worden. Met andere woorden: wij kunnen dit soort files slechts laden naar de postscript printer. Eventuele afwijkingen kunnen dan pas geconstateerd worden na het uitdraaien van de film. Bijkomend nadeel is dat filmmontages niet in de computer gemaakt kunnen worden.
Samenvattend: EPS files zijn wel bruikbaar maar verre van ideaal.

D) DXF files
Nadeel van DXF files is dat er aan dit soort files over het algemeen nog vrij veel veranderd moet worden, voordat er een film gegenereerd kan worden. Daarbij blijken files bij het omzetten naar DXF formaat soms zo groot te worden dat ze niet meer te openen zijn.

Algemeen aanlevering digitaal
Indien U diskettes toelevert verzoeken wij u om op de sticker die op de diskette zit, te vermelden wat voor soort files erop staan, zodat men bij ons niet onnodig hoeft te experimenteren. Tevens ontvangen wij gaarne een papieruitdraai met daarop een afdruk van het file dat op de diskette staat.

U kunt de diskette opsturen of bij ons afgeven. Het is mogelijk - indien ze niet te groot zijn - om de files via e-mail te verzenden. Indien u hiervoor kiest gelieve de files ingepakt als .zip file te verzenden om problemen met de orginele file te voorkomen.
Self Extracting Zip files of andere files met de extentie .exe worden geweigerd.

Over het verzenden en/of afleveren van de diskettes/files kunt u hier meer lezen.

[Home] [Terug naar boven] [Informatie] [Offerte aanvraag]